MAGIC3 Production (HK) Limited

TEL : (852) 3646 3466 / (852) 9794 5797

E-mail : info@magic3.com.hk
WEBSITE : http://www.magic3.com.hk

MAGIC3 Production (HK) Limited
20110801 Gift Education 資優魔術班
20110801 Gift Education 資優魔術班

資優兒童智商達130或以上,須好好培訓以照顧其特別發展。資深導師歐錦豪由2005年起開始教授資優魔術班,8 堂課中每堂教授一至兩個魔術,令一班資優小朋友的智力、創意得到各種啟發。